Cart Link

Угода користувача

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
(редакція дійсна з 01.01.2021 року)
Цей договір розміщений в електронній формі на сайті https://bigmag.ua/, є договором публічної оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України і визначає умови придбання товарів, перелік яких розташований на сайті https://bigmag.ua/.
Замовляючи товари за допомогою сайту https://bigmag.ua/, користувач погоджується з умовами продажу товарів, викладеними у цьому договорі. У разі незгоди із умовами цього договору, користувач зобов'язаний негайно припинити використання сайту https://bigmag.ua/ та покинути його.


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.
1.1. Договір – даний Договір публічної оферти купівлі-продажу Товарів.
1.2. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, яке є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
1.3. Сайт – web-сайт, який має адресу в мережі Інтернет https://bigmag.ua/, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.
1.4. Товар – нова техніка та техніка, яка була у вжитку, а також інші товари представлені для продажу на Сайті.
1.5. Відвідувач Сайту – особа, що заходить на Сайт без мети розміщення Замовлення.
1.6. Користувач – фізична або юридична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору, та має намір здійснити Замовлення.
1.7. Покупець – Користувач, який здійснив Замовлення на Сайті.
1.8. Продавець – Фізична особа-підприємець, що розміщує Товари на сайті для Продажу, на підставі договору з Володільцем Сайту. Найменування Продавця, його місцезнаходження, реквізити вказується в документах на передачу Товару/Послуги Покупцеві.
1.9. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання і визначення способу доставки та оплати Покупцем, обраних на Сайті Товарів.
В даному Договорі можуть використовуватись й інші поняття, які не визначені розділом «Основні поняття», в такому випадку тлумачення термінології, що використовується в Договорі, здійснюється відповідно до тексту даного Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення термінології в тексті Договору, слід керуватись тлумаченням понять: в першу чергу – в матеріалах, які розміщені на Сайті https://bigmag.ua/; в другу чергу – тлумаченням і визначенням понять, які сформовані в мережі Інтернет.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Цей Договір, а також інформація про Товар, представлена на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
2.2. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених даним Договором продавати Товар на підставі Замовлення, розміщеного Покупцем на Сайті, а Покупець зобов’язується, на умовах та в порядку, визначених Договором, здійснювати купівлю та оплату Товару.
2.3. Перелік і ціна Товарів визначаються Продавцем та вказуються на Сайті.
2.4. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
2.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації Товару.


3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУ ОФЕРТИ.
3.1. Розміщення тексту Договору на Сайті, є пропозицією Продавця укласти цей Договір на викладених в ньому умовах.
3.2. Моментом Акцепту, тобто повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов цього Договору є здійснення декількох або однієї з наступних дій:
3.2.1. розміщення Замовлення;
3.2.2. здійснення оплати або передоплати за Товар, в порядку та на умовах визначених Договором;
3.2.3. отримання Товару Покупцем, в порядку та на умовах визначених цим Договором.
3.3. Вчинення однієї із дій, передбачених пп. 3.2.1-3.2.3. свідчить про ознайомлення Покупця із текстом цього Договору.
3.4. Після Акцепту цього Договору та оплати Послуг, у Покупця та Продавця виникають права та обов’язки відповідно до умов цього Договору.


4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.
4.1. Покупець може здійснити розміщення Замовлення одним із таких способів:
4.1.1. шляхом додавання обраних Товарів у «Кошик» та натискання кнопки «Купити»;
4.1.2. здійснивши дзвінок за номером телефону Продавця, який вказаний на Сайті.
4.2. При розміщенні замовлення на Сайті, Користувач зазначає: прізвище, ім’я, номер телефону, електронну пошту.
4.3. При розміщенні Замовлення на Сайті, Користувач проставляє символ «✔️», який засвідчує ознайомлення та безумовну згоду з умовами Договору публічної оферти купівлі-продажу Товарів.
4.4. Продавець здійснює підтвердження замовлення, шляхом телефонного дзвінка на номер телефону, Користувача, який він вказав під час реєстрації або розміщення Замовлення на Сайті. У випадку, якщо Продавець не зможе здійснити підтвердження Замовлення з вини Користувача, таке Замовлення скасовується.
4.5. Після підтвердження Замовлення, Товар резервується Продавцем строком на 24 години. Якщо Покупець бажає зарезервувати Товар на більший строк, він зобов’язаний оплатити не менше 10% відсотків від ціни Замовленого Товару.
4.6. Фотографії Товару на Сайті можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається на Сайті. Супроводжуючі опис/характеристики Товару не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки.
4.7. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом повідомлення Покупця за номером телефону, або шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну пошту, або шляхом надсилання повідомлення на номер телефону, який вказав Покупець під час розміщення Замовлення.
4.8. У разі анулювання Замовлення, яке було повністю або частково сплачено Покупцем вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
4.9. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, які спричинили за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
4.10. Покупець, купуючи Товар, а саме техніку, яка була у вжитку, погоджується з тим, що такий Товар може мати незначні дефекти, які з’явились внаслідок використання такого Товару. Про всі дефекти Продавець повідомляє Покупця в телефонному режимі під час підтвердження розміщеного Покупцем Замовлення.


5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.
5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті у гривні. Загальна сума Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів.
5.2. Ціна Договору дорівнює загальній сумі Замовлення Покупця. Загальна сума Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури Товару.
5.3. Покупець проводить оплату Товару згідно із Замовленням. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:
5.3.1. шляхом готівкового розрахунку при отриманні замовленого Товару в магазині Продавця або від кур’єра;
5.3.2. шляхом безготівкового розрахунку при одержані Замовлення із магазину Продавця;
5.3.3. шляхом безготівкового розрахунку на підставі рахунку-фактури після розміщення Замовлення на Сайті;
5.3.4. шляхом безготівкового розрахунку на Сайті із застосуванням електронного платіжного засобу та платіжних систем, зокрема та не виключно, LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24, при розміщенні Замовлення на Сайті;
5.3.5. шляхом готівкового або безготівково розрахунку при отриманні Товару від служби доставки «Нова Пошта».
5.4. Якщо обраний Покупцем спосіб оплати недоступний на Сайті з технічних причин, Покупець може обрати інший спосіб оплати.
5.5. Покупець може здійснити попередню оплату за Товар не в повному розмірі, а решту суму коштів, яка підлягає сплаті, під час отримання Товару.
5.6. Якщо Покупець здійснює попередню оплату за Товар за реквізитами, Продавець надсилає рахунок-фактуру на вказану Продавцем електронну адресу. У випадку, якщо Покупець не здійснить оплату Товару протягом 24 годин, такий Товар знімається з резерву.
5.7. Покупець вважається таким, що виконав свій обов’язок зі сплати Товару:
5.7.1. при безготівковому розрахунку, з моменту надходження повної суми вартості замовленого Товару (товарів) на розрахунковий рахунок Продавця;
5.7.2. при готівковому розрахунку, з моменту отримання коштів Продавцем або кур’єром;
5.7.3. при доставці замовленого Товару за допомогою служби доставки «Нова Пошта», з моменту отримання документу, який підтверджує внесення грошових коштів.
5.8. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на частково або повністю оплачений Покупцем Товар зміні не підлягає.
5.9. Доставка Товару оплачується Покупцем окремо.


6. ДОСТАВКА ТОВАРУ.
6.1. Спосіб доставки замовленого Товару обирається Покупцем при розміщенні Замовлення.
6.2. Доставка і повернення замовленого Товару може здійснюватися одним із таких способів:
6.2.1. шляхом самовивозу із магазину Продавця, адреса якого зазначається на Сайті та під час розміщення Замовлення;
6.2.2. за допомогою поштової служби доставки «Нова пошта» за рахунок Покупця;
6.2.3. шляхом кур’єрської доставки, якщо місце доставки знаходиться в межах міста Київ.
6.3. У випадку, якщо Покупець є юридичною особою, доставка замовленого Товару, може здійснюватися, виключно, шляхом самовивозу із магазину Продавця.
6.4. Моментом отримання Товару Покупцем є момент (залежно від того, який настав раніше):
6.4.1. підписання Покупцем видаткової накладної на Товар (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Покупцю);
6.4.2. підписання Покупцем документів служби доставки «Нова Пошта», що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило замовлений Товар;
6.4.3. фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару.
6.5. З моменту отримання замовленого Товару Покупцем, Продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок за даним Договором, а Покупець набуває право власності на Товар.
6.6. Вартість доставки, за допомогою служби доставки «Нова пошта», залежить від діючих тарифів поштової служби доставки та місця доставки.
6.7. Вартість доставки замовленого Товару кур’єром, визначається у розділі Сайту «Доставка».
6.8. Доставка нового Товару за допомогою служби доставки «Нова пошта» або шляхом кур’єрської доставки, здійснюється за умови попередньої оплати Покупця за такий Товару у розмірі не менше як 10% від ціни такого Товару.
6.9. Термін доставки замовленого Товару залежить від обраного способу доставки.
6.10. Продавець не несе відповідальності за строки доставки Замовлення.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ І ПОКУПЦЯ.
7.1. Продавець зобов’язаний:
7.1.1. виконувати умови даного Договору.
7.1.2. виконувати Замовлення Покупця в порядку та на умовах визначених даним Договором.
7.1.3. забезпечити доставку Покупцеві замовлений Товар, відповідно до умов Договору.
7.1.4. надавати правдиву інформацію про Товари, ціни на них, а також умови доставки Товару та його вартості.
7.1.5. здійснювати інші обов’язки, передбачені Договором.
7.1.6. Самостійно і належним чином виконувати зобов'язання перед Покупцями за укладеними договорами купівлі-продажу, а також самостійно врегулювати будь-які пов'язані з такими зобов'язаннями претензії Покупців, включаючи претензії щодо якості Товарів і гарантій.
7.1.7. Дотримуватися вимог чинного законодавства, а також законодавства інших держав і норм міжнародного права (при необхідності застосування законодавства інших держав і норм міжнародного права відповідно) в частині, що стосується, зокрема, якості Товару, а також дотримання прав споживачів.
7.1.8. Надати Покупцеві якісний Товар. При цьому, інформація про термін та умови повернення Товару, надання гарантій на Товар повинна бути надана Продавцем Покупцеві в письмовому вигляді разом з Товаром при передачі Товару для доставки Покупцеві.
7.1.9. У разі настання обставини, при яких необхідно виконувати гарантійні зобов'язання щодо Товару, Продавець самостійно усуває недоліки (дефекти) Товару або замінює Товар.
7.1.10. При передачі Товару Покупцям Продавець надає документи, яка повинна містити інформацію про повне фірмове найменування Продавця, про місце знаходження Продавця та інші реквізити.
7.2. Продавець має право:
7.2.1. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов Договору.
7.3. Покупець зобов’язаний:
7.3.1. своєчасно оплатити і отримати замовлений Товар, в порядку та на умовах визначених даним Договором;
7.3.2. надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сайті та під час здійснення Замовлення;
7.3.3. під час отримання замовленого Товару провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упаковки. В разі відсутності зовнішніх пошкоджень упаковки, підписатися в накладній (акті прийому-передачі, квитанції, реєстрі або іншому документі, який підтверджує отримання Товару) про отримання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби доставки або кур’єра зовнішню упаковку з метою перевірки збереження вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуальної упаковки і наявності зовнішніх пошкоджень на ній;
7.3.4. здійснювати інші обов’язки передбачені Договором.
7.4. Покупець має право:
7.4.1. здійснювати розміщення Замовлення на Сайті;
7.4.2. вимагати від Продавця виконання умов даного Договору;
7.4.3. змінити перелік замовленого Товару до його оплати;
7.4.4. до передачі Товару відмовитися від нього, за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, які він поніс у зв'язку із вчиненням дій щодо виконання доставки замовленого Товару;
7.4.5. у випадку виникнення претензій щодо якості Товару, пред’явити їх Продавцю у строки та у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів».


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
8.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язана, встановлених Договором, Продавець та Покупець несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов даного Договору.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:
8.2.1. шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання замовлених Товарів на Сайті;
8.2.2. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
8.2.3. незначне невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
8.2.4. за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при розміщенні Замовлення;
8.2.5. за затримки та перебої під час здійснення Замовлення (обробки Замовлення і доставку Товару), які відбуваються незалежно від його волі;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
8.4. Відповідальність Продавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Покупця відмовитися від замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів, у випадку попередньої оплати.
8.5. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених при розміщенні Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне та/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу Товару третій особі, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.
8.6. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
8.7. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей, шляхом переговорів.


9. УМОВИ ОБМІНУ, ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЯ НА ТОВАР.
9.1. Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", Покупець має право повернути або обміняти Товар протягом 14 робочих днів з моменту отримання замовленого Товару.
9.2. Повернення або обмін Товару допускається, за умови виконання наступних умов:
9.2.1. Товар, що не був у вжитку, не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, програмне забезпечення не піддавалося змінам та інші фактори, які можуть свідчити про тривале використання Товару; Товар, який був у вжитку може мати лише незначні дефекти, які були наявні в момент здійснення купівлі-продажу такого Товару;
9.2.2. Товар повністю укомплектований, а цілісність упаковки не порушена;
9.2.3. збережені всі ярлики та маркування нового Товару;
9.2.4. наявний касовий чек чи інший, підтверджуючий оплату вказаного Товару, документ.
9.3. Повернення грошових коштів за Товар, або його заміна, у випадку виявлення дефектів Товару, здійснюються на основі експертного заключення авторизованого сервісного центру про стан Товару.
9.4. Заміну чи повернення Товару, Продавець здійснює протягом 3-х робочих днів з моменту видачі заключення сервісним центром. При поверненні коштів за Товар розрахунок з покупцем проводиться згідно із вартістю за одиницю Товару на момент його покупки.
9.5. Всі витрати, пов’язані із доставкою Товару здійснює Покупець, який обирає спосіб транспортування.
9.6. Продавець повертає кошти за Товар Покупцю способом, яким Товар був оплачений.
9.7. Інші умови повернення Товару визначаються у розділі Сайту «Гарантія і повернення».
9.8. Техніка, яка була у вжитку перед здійсненням продажу, проходить діагностику в сервісному центрі. Продавець гарантує, у випадку якщо техніка, яка раніше була в вжитку потребувала ремонту, такий ремонт був здійснений якісно і така техніка є придатною до використання.
9.9. На весь Товар поширюється гарантія. Умови виконання гарантійних зобов’язань та строки гарантії на Товар, визначаються у розділі Сайту «Гарантія та повернення».


10. ІНШІ УМОВИ.
10.1. До регулювання відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення законодавства України.
10.2. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
10.3. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень та Договору загалом.

Про BigMag:
<strong>10 років</strong> на ринку України
10 років на ринку України
Більше <strong>100.000 клієнтів</strong>
Більше 100.000 клієнтів
1000+ відгуків на Google, середня оцінка 4,6*
Аудитирія в Instagram 125.000 та TikTok 187.000